Magunkról

 

Név: Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete

Megalakulás: 2005 szeptember 2.

Besorolása:  közhasznú szervezet

Bankszámlaszáma: ERSTE Bank   11600006- 00000000- 98085756

Adószám: 18969238- 1- 20

 

Az egyesület munkáját 5 fős elnökség irányítja, melynek tagjai:

 

Elnök:                   Choma Balázs    +36304820848

Elnökhelíettes:   Szommer Mária    +36303936067

Elnökségi tagok: Góczán István      +36305782271

                              Horváth István      +36305087222

                             Takács Gábor        +36307563114

Póttagok:              Balázsy István

                             Kincsesné Laczó Valéria

 

Az egyesület céljai

Zalaegerszegi és vonzáskörzetében élő látásfogyatékosok érdekképviseletének, érdekvédelmének ellátása, az őket megillető jogok érvényesítésének és esélyegyenlőségük biztosításának és rehabilitációjuk, művelődésük és társadalmi integrációjuk elősegítése. Céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

  • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
  • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
  • nevelési és oktatási. ismeretterjesztési feladatok ellátása
  • kulturális tevékenység
  • a látássérültek mint hátrányos helyzetű csoport társadalmi esélyegyenlőségét fejlesztő tevékenység
  • a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elsegítése és a kapcsolodó szolgáltatások biztosítása

Az egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében segédeszközöket szerez be és juttat, valamint pénzbeli támogatásban részesíti az arra rászorulókat.

Az egyesület minden hónap első péntekén tartja összejöveteleit az éves programja alapján.

Személyes ügyfélfogadás minden szerdán 9- 11 óra között az egyesület irodájában.